Webcam 1-2-3 7

Webcam 1-2-3 7

Webcam Corp. – Shareware –
ra khỏi 10 phiếu
4 Stars User Rating
Webcam 1-2-3 là một phần mềm mạnh mẽ, nhưng vẫn dễ dàng sử dụng để phát sóng video trực tiếp trên web. Sau khi cài đặt, bạn có thể đơn giản chỉ cần nhấn một nút "Xuất bản" để bắt đầu phát sóng trực tiếp trên Internet. Webcam 1-2-3 cũng hỗ trợ các sứ giả tức thì như AOL AIM, ICQ, và Yahoo, do đó, bạn có thể dễ dàng chat với truy cập webcam của bạn.

Kiểm tra xem nó và tải về phiên bản dùng thử miễn phí tại:
http://www.webcam123.com

Tổng quan

Webcam 1-2-3 là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Webcam Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 817 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Webcam 1-2-3 là 7, phát hành vào ngày 19/06/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

Webcam 1-2-3 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Webcam 1-2-3 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Webcam 1-2-3!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 817 UpdateStar có Webcam 1-2-3 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Nhãn

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản